Hạt Santa Clara

WaterLink là chương trình giúp người dân và doanh nghiệp tại một số khu vực cụ thể thuộc Hạt Santa Clara tiết kiệm nước cũng như năng lượng nhằm giảm bớt hóa đơn tiện ích hàng tháng của họ.

Chúng tôi phục vụ hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể tham gia một cách dễ dàng và không phải cung cấp bất cứ hồ sơ nào.

WaterLink có hiệu lực đến hết năm 2017, hoặc tới khi nguồn kinh phí được sử dụng hết. Hãy nói với bạn bè và hàng xóm của quý vị. Người quản lý Bất động sản và Nhà bếp Thương mại có thể yêu cầu lịch hẹn ngay bây giờ.

Các dịch vụ của WaterLink được cung cấp bởi Ecology Action hợp tác với Sở Thủy cục Santa Clara Valley.