Bảng câu hỏi dành cho các Gia đình bị Ảnh hưởng bởi Trận lũ San José

WaterLink là một chương trình của Ecology Action. Chương trình này được cấp vốn bởi Sở Tài Nguyên Nước của California hợp tác với Sở Thủy Cục Santa Clara Valley. Waterlink hỗ trợ lắp đặt những thiết bị miễn phí để giúp cư dân tại một số khu vực nhất định tại hạt Santa Clara tiết kiệm nước, năng lượng và tiền:

  • 50 máy nước nóng (tiêu chuẩn Energy Star)
  • 10 máy giặt quần áo (tiêu chuẩn Energy Star)
  • Vòi hoa sen và thiết bị sục khí vòi nước lưu lượng thấp

WaterLink dự định lắp đặt những thiết bị này tại các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ ở San Jose trong tháng 2 năm 2017. Những gia đình hội đủ điều kiện sẽ được lựa chọn theo thể thức rút thăm. Những gia đình chiến thắng sẽ được liên hệ để hẹn ngày lắp thiết bị. Để biết gia đình quý vị có hội đủ điều kiện hay không, vui lòng hoàn thành và gửi lại bảng câu hỏi này trước ngày 30 tháng 6 năm 2017. Việc tham gia chương trình không căn cứ theo thu nhập của các hộ gia đình. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị.