Hạt Santa Clara

Nhà bếp thương mại

WaterLink có thể giúp các cơ sở kinh doanh có ít nhất một vòi phun tráng, bao gồm cửa hàng ăn, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kem, tiệm bánh, v.v… Việc thay thế vòi phun tráng có thể tiết kiệm cho một cửa hàng ăn thông thường khoảng 1.000 USD mỗi năm.

Các cách thức nhân viên WaterLink giúp quí vị tiết kiệm nước tại cơ sở kinh doanh

  1. Chúng tôi sẽ kiểm tra lưu lượng nước của vòi phun tráng và vòi nước trong nhà vệ sinh của quí vị.
  2. Nếu thiết bị nước của quí vị có lưu lượng nước tiêu thụ vượt mức cần thiết, chúng tôi sẽ lắp đặt các thiết bị tiết kiệm nước mới (dụng cụ sục khí nhỏ cho vòi nước và vòi phun tráng) để việc sử dụng nước cho kinh doanh được hợp lý hơn.
  3. Chúng tôi sẽ thay vòi phun tráng của quý vị.
  4. Chúng tôi sẽ xem xét bồn cầu của quí vị có bị rỉ nước hay không.