Hạt Santa Clara

Cơ sở giặt là

WaterLink sẽ thuê nhà thầu lắp đặt hệ thống tạo ôzôn cho các cơ sở giặt là tại chỗ, ví dụ như cơ sở điều dưỡng và khách sạn. Hệ thống này được kết nối với đường ống dẫn nước lạnh đầu vào đi thẳng tới máy giặt. Lượng gas sẽ được tiết kiệm đáng kể nhờ việc sử dụng ít nước nóng hơn, thay vào đó là giặt bằng nước lạnh, ôzôn hóa. Từ đó, tổng lượng nước sử dụng sẽ giảm bớt do chu kỳ giặt giảm và thời gian giặt ngắn hơn. Những lợi ích khác bao gồm giảm chi phí xử lý nước thải, độ bền vải cao hơn, thời gian sấy khô ngắn hơn và tiêu thụ ít điện hơn.

Ôzôn có thể được tạo dễ dàng từ không khí khô, loại bỏ đất một cách hiệu quả và hoạt động trong nước lạnh. Nó làm sạch vải bằng cách loại bỏ các electron khỏi đất, phá hủy các phân tử để chúng rơi khỏi vải. Sau một chu kỳ giặt, lượng ôzôn dư phân hủy thành khí ôxy và hòa lẫn vào không khí một cách vô hại.

WaterLink sẽ lắp đặt từ 15 đến 30 hệ thống. Chi phí cho hệ thống tạo ôzôn thông thường là khoảng 15.000 USD. WaterLink sẽ chi trả tất cả hoặc gần như tất cả các chi phí cho dự án.

Nếu quý vị muốn cơ sở của mình được xem xét để trở thành một địa điểm dự án, hãy gọi tới số 855-815-1385 hoặc gửi email cho chúng tôi.

Used-Commercial-Laundry-Equipment-in-Fort-Lauderdale