Hạt Santa Clara

Cơ sở công cộng

WaterLink sẽ thay thế những bãi cỏ thiếu nước, không được sử dụng bằng cảnh quan cây bản địa tại các trường học, trung tâm cộng đồng và cơ sở công cộng khác. Chúng tôi sẽ trang bị lên tới 4,700 mét vuông (50,000 feet vuông) sân cỏ. Sau khi hoàn thành, cảnh quan mới sẽ cần rất ít hoặc không cần nước vào mùa hè. Nếu quý vị muốn cơ sở của mình được xem xét để trở thành một địa điểm dự án, hãy gọi tới số 855-815-1385 hoặc gửi email cho chúng tôi.

WaterLink sẽ quản lý các dự án. Các kiến trúc sư về cảnh quan tại địa phương sẽ cung cấp thiết kế.

Các đối tác dự án khác

Các thành viên của California Conservation Corps sẽ thi công cảnh quan.

Monrovia sẽ tài trợ cây sử dụng ít nước.

International Paper sẽ tài trợ bìa cứng để làm lớp phủ.